Let’s come paint a shirt for VIOLENCE AGAINST WOMEN awareness

[Let’s come paint a shirt for VIOLENCE AGAINST WOMEN awareness. ]
Date: 18 November 2017, 10.00am – 12.00pm
Venue: Mae Tao Clinic Hall

      

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพ้นท์เสื้อ ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิ
แสดงจุดยืน
แสดงสัญลักษณ์เพื่อเป็นพลังให้ผู้หญิงเข็มแข็ง และต่อสู้ไปด้วยกัน
ร่วมส่วนหนึ่งเดือนต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงที่จะถึงนี้
.เพราะปัญหาความรุนแรง ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน.

ณ แม่ตาวคลีนิค ตำบล ท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
ใน วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าร่วมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด
.
A WEEK before an International day for an elimination of violence against women and its 16 days campaign, we will create a CLOTHESLINE fighting violence against women HERE IN MAE SOT.
.
เคสคุกคามทางเพศ ความรุนแรงทางเพศ ทางร่างกาย ทางจิตใจ เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเรา ทุก ๆ วันทุก ๆนาที
หากสังคมยังไม่ตระหนัก ผู้ถูกกระทำเหล่านั้นก็ไม่กล้าที่จะออกมาขอความช่วยเหลือ
ในพื้นที่แม่สอด มีคดีเด็กและผู้หญิงถูกกระทำ นับไม่ถ้วน แม้เราจะมีเครือข่ายคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือแต่เราเองก็ประสบปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากร กิจกรรมครั้งนี้จึงสร้างขึ้นมา เพื่อแสดงสัญลักษณ์ สร้างความตระหนัก และระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อผู้ถูกกระทำความรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงที่เป็นผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย คนไร้รัฐ กลุ่มคนชายขอบ ที่ยากที่จะได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง
.
There are countless cases of violence against women and children in this border area. Most ‘victims are the marginalized group who have had an obstacle to seeking for protection and access to justice and remedy. Although we have a Gender-Based Violence Coordination Group working so hard to solve such problems, we do face our own challenges which is why this ‘Awareness and Fundraising Campaign’ is established.
.
‘Gender-Based Violence is everyone’s problem.’ We need to talk about it, address it, we are BREAKING THE SILENCE.
.
กิจกรรม : เพ้นท์ เขียน วาด ลงบนเสื้อผ้าสีขาว เพื่อบ่งบอกสัญลักษณ์ เขียนเป็นกำลังใจ หรือ บอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่เคยถูกกระทำความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นการถูกคุกคาม ถูกกระทำโดยคนใกล้ตัว หรือการกระทำความรุนแรงในรูปแบบใด ๆ บนพื้นฐานของเพศภาวะ (Sexual and Gender Based Violence)
เพราะการกระทำความรุนแรงเกิดขึ้นทุกวินาที แต่เหยื่อไม่กล้าแสดงตัว เพราะฉะนั้นเราจะแสดงจุดยืนเพื่อเป็นกำลังให้พวกเขา
โดย ‘แขวนเสื้อเป็นราวแขวนผ้า’ (Clothesline Project) เพื่อแสดงสัญลักษณ์ร่วมกับเคมเปญจ์ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงระดับโลกที่มีชื่อว่า ‘Clothesline Project’
ที่มา : The Clothes Line Project เป็นแคมเปญจ์รณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงที่มีขึ้นมา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) โดยการเพ้นท์สีเสื้อ ที่ทำขึ้นจากผู้หญิงที่เคยประสบความรุนแรง หรือทำขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ที่เคยถูกกระทำความรุนแรง ปรากฎบนราวแขวนเสื้อ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรง เป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังอย่างหนึ่ง สร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคม โดยเสื้อเชิ้ตแต่ละตัวนั้น จะสะท้อนเรื่องราวส่วนตัวของผู้ที่เคยหรือกำลังประสบกับปัญหาความรุนแรง ใช้ศิลปะเป็นสื่อสะท้อนให้สังคมรับรู้เข้าใจปัญหา ใช้ศิลปะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ถูกกระทำ เราเชื่อว่าการระบายสีหรือสร้างงานศิลปะเป็นการเยียวยาจิตใจของเหยื่อหรือผู้ที่อาจเคยกระทำความรุนแรงนั่นเอง
จุดมุ่งหมายสูงสุด คือการ ‘ทำลายความเงียบ- Break the Silence’ ที่เหยื่อส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดบอกเล่าเรื่องราว หรือมายาคติของสังคมเองที่มองข้ามปัญหาวัฏจักรความรุนแรงนี้ The Clothes Line Project หรือ โปรเจคราวแขวนผ้า สามารถเป็นสื่อแสดงสัญลักษณ์ที่สนับสนุนและสร้างพลัง เยียวยาผู้ถูกกระทำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนในสังคมเข้าใจถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ที่ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง หากแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคน
.
Highlight: You can join for FREE!
Or join DONATION: during the event, friends are welcome to donate by i) purchasing on T-Shirt painting package (350 Baht) ii) Buy the paint t-shirt 300 Baht per piece/or depends

iii) Later on, this campaign will be continuing during the 16 days campaign – selected T-shirt will go for an AUCTION! Fundraising for Gender-Based Violence Coordination Working Group which has been working so hard for Mae Sot border helping abused women and children! So Artist friends PLEASE JOIN THIS AMAZING EVENT

100 percent of the profit will be donate to Gender-Based Violence coordination group
Financial management will be monitor by Suwannimit Foundation
[Scroll down for more info]
.
!! นอกจากนี้ เราหวังที่จะต่อยอดเคมเปญจ์นี้เพื่อระดมทุนจากผู้ที่อยากให้ความช่วยเหลือ ผู้หญิงและเด็กด้อยโอกาส ที่ถูกกระทำความรุนแรง !!

เนื่องจาก : พื้นที่ชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก มีคณะทำงานต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ประกอบไปด้วยองค์กรพัฒนาชุมชนและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแต่ละเดือนเราได้รับเคสที่น่าสลดใจจำนวนไม่น้อย ไม่ว่าเป็นเคสอนาจารเด็ก เคสข่มขื่น เคสความรุนแรงในครอบครัว เคสทำร้ายร่างกาย เคสความรุนแรงทางเพศ เรามีทีมประสานงานด้านกฎหมาย สังคม สุขภาพ มีบ้านพักสำหรับกลุ่มคนชายขอบที่เป็นผู้หญิงและเด็กผู้อพยพ ไร้สถานะ และมีความด้อยโอกาสทางการเงิน ทั้งนี้การให้ความช่วยเหลือ ป้องกันดูแลกรณีดังกล่าว รวมทั้งการจัดการบ้านพักเพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำในพื้นที่ ต้องใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุน ด้านอาหารและน้ำ บุคลากร(ที่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของคนข้ามชาติ) ค่าพาหนะเพื่อรับ-ส่งคนไข้ หรือการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ค่ายาในกรณีผู้ถูกกระทำได้รับผลกระทบทางจิตใจและร่างกาย เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้งบประมาณในการเยี่ยวยา รักษา และคุ้มครองผู้ถูกกระทำที่เป็นกลุ่มคนชายขอบที่ไม่มีความพร้อมทางด้านการเงิน เมื่อเกิดกรณีความรุนแรง แม้จะมีการให้ความสนับสนุนโดยองค์กรพัฒนาเอกชน แต่ก็ยังไม่สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างพอเพียง

ผู้สนใจร่วมบริจาคสามารถทำได้โดย : ร่วมบริจาคซื้อ ชุดเพ้นสี+เสื้อ จำนวน 350 บาท และร่วมกิจกรรมวาดรูปกับกลุ่มผู้หญิงจากชุมชน
หรือ ซื้อเสื้อที่เพ้นสีแล้ว ในราคา 300 บาท (ราคาอาจมีความแตกต่างตามความเหมาะสม)
นอกจากนี้เราขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีฝีมือด้านศิลปะมาร่วมวาดรูปกับเรา เพื่อสร้างพลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาความรุนแรง หลังจากนั้น เราจะทำการประมูลเสื้อ!
ผลกำไรทั้งหมด บริจาคให้เครือข่ายทำงานเพื่อต่อต้านความรุนแรงฯ พื้นที่แม่สอด
(กำลังดำเนินการให้มีช่องทางบริจาคออนไลน์นะคะ)

มาร่วมกันแสดงพลัง เป็นกระบอกเสียง สร้างความตระหนักรู้ ต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงไปด้วยกันนะคะ ♥
.
Background:
Gender-Based Violence coordination group, Mae Sot, is the working group consists of Migrant-led Community-Based Organization and Civil Society Organization, such as, Social Action for Women (SAW), Suwannimit Foundation (SNF), Mae Tao Clinic (MTC), Burma Lawyer Council (BLC), Burma Women Union (BWU), Foundation for Education & Development (FED), Yaung Chi Oo Worker Association (YCOWA) and MAP Foundation (MAP).
In 2017, Social Action for Women (SAW) is the main coordinator leading actions of the network supporting along the side by Suwannimit Foundation (SNF), a Thai-registered organization partner.
GBV coordination group main missions are to i) prevent all form of violation in the community ii) protect victims of violence iii) support survivors to access to justice and remedy.
SAW has been providing shelter for women and children who are the survivors of Sexual and Gender Based Violence (SGBV), although the organization could not support migrant women and children long term due to the lack of financial support and human resources. GBV case happens every day, and most victims are undocumented female migrants which create challenges for community social workers to provide proper support and assistance especially for an emergency case.
GBV referral system established and followed by the coordination members. There are focal points of each sector i.e. Mae Tao Clinic for immediate health response, Light House Legal Clinic (SNF) for legal assistance, One Stop Crisis Center (OSCC) Mae Sot General Hospital under Social Development and Human Security office as a government body providing health care services and monitor women cases.

Challenge
As a shelter for abused women and children, Social Action for Women has been facing financial struggles and the lack of potential staffs. Although Suwannimit Foundation has been providing technical support for its CBO partners, without budget, Gender-Based Violence Coordination Group is having a hard time take care of GBV cases because there are referring cost, transportation, food and medication cost

Fundraising Campaign + Art Therapy
‘The Clothes Line Project is a visual display dedicated to raising awareness about the reality of violence in our society. It is composed of t-shirts created by survivors of violence, or in honor of someone who has experienced violence.
The goal is to Break the Silence of Violence, the project is to support and encourage survivors in their healing process and their efforts to help others understand the horrors of violence.
(Ref: http://www.clotheslineproject.info/about.html)

Activity
The T-Shirt painting activity encourage survivors of gender-based violence, friends of survivors, or people who want to raise awareness against all form of violation in society.
Note: SNF will cover the cost and prepare the materials

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *