ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของผู้ให้จากจังหวัดลำพูน และลำปาง ที่ท่านมีจิตศรัทธาและเล็งเห็นถึงความขาดแคลนในพื้นที่ชายแดน […]