ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของผู้ให้จากจังหวัดลำพูน และลำปาง ที่ท่านมีจิตศรัทธาและเล็งเห็นถึงความขาดแคลนในพื้นที่ชายแดน

มูลนิธิสุวรรณนิมิตจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงผลกำไร มูลนิธิสุวรรณนิมิตให้การสนับสนุนองค์กรภาคีของมูลนิธิฯในการคุ้มครองทางกฎหมาย การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงาน ร่วมกับองค์กรภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการผลักดันนโยบายด้านสุขภาพ การศึกษา สังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชากรข้ามชาติและการคุ้มครองเด็กเคลื่อนย้าย

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิสุวรรณนิมิต
ได้ที่ บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด
ชื่อบัญชี มูลนิธิสุวรรณนิมิต
เลขที่บัญชี 212-2-68734-4

บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่สอด
ชื่อบัญชี มูลนิธิสุวรรณนิมิต
เลขที่บัญชี 328-0-98811-8

กรุณาแจ้งผลการโอนเงินทางอินบ็อกที่เฟสบุ๊คมูลนิธิสุวรรณนิมิต
สามารถติดต่อกับมูลนิธิฯได้โดยตรงเพื่อตรวจสอบชื่อของตัวแทนระดมทุน

โทรศัพท์ 055 544047
Email: info@suwannimit.org
*หมายเหตุ เงินบริจาคให้มูลนิธิสุวรรณนิมิตไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*

มูลนิธิสุวรรณนิมิตขอขอบคุณสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินทุนและสิ่งของให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่ชายแดน ผู้ใดที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของ สามารถส่งมาได้ที่

มูลนิธสุวรรณนิมิต
476 หมู่ 1 ซ.สหกรณ์2 ตำบลท่าสายลวด
อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก 63110

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *