ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจของผู้ให้จากจังหวัดลำพูน และลำปาง ที่ท่านมีจิตศรัทธาและเล็งเห็นถึงความขาดแคลนในพื้นที่ชายแดน […]

Taiwan Government Supporting Mae Tao Clinic and border health strengthening by Grant USD 100,000

Taiwan Government has been supporting Mae Tao Clinic in terms of health service and facilities for eight years since 2008. This year, 2017, is the 9th year for Taiwan Government to continue its humanitarian support at Thailand-Myanmar border by cooperating with Mae Tao Clinic (MTC) and Suwannimit Foundation (SNF) to improve the health care service and facilities for the disadvantaged and vulnerable people from Myanmar living at this border area, including migrant workers and refugees.

[…]

Short Courses of Tak Community College

Suwannimit Foundation provides and support partner CBOs of professional certificate training, vocational training and other capacity building training activities. To address core individual and institutional capacity building needs, SNF offer the professional level certificate in Basic Accounting and Non-Profit Organization Management course that certified by TAK Community College. […]